Thứ Sáu, 11 tháng 12, 2009

3 nhận xét:

ArchiVu nói...

Huy bầu đã xong luận văn, chờ ngày bảo vệ xong là về nước thoai! Reply lại Haiku của lão mình bài này.

Tại lão khen (thật:D) nên post lên đây cho nhớ cái!

Huybau nói...

Khen đểu đới! Hehe...

ArchiVu nói...

he he!
Hài quá!
Vui vãi!
Chán vãi!