Thứ Ba, 18 tháng 5, 2010

1 nhận xét:

Nặc danh nói...

卡爾.桑得柏:「除非先有夢,否則一切皆不成。」共勉!.............................................