Thứ Ba, 5 tháng 10, 2010

Geisha

A 19 years old maiko puts on make-up in Kyoto.
Bộ mặt của một maiko sau khi được trở thành geisha tập sự. Nghe đồn trong năm đầu làm maiko, các em này không được tô son lên môi trên.
(Mainichi)

0 nhận xét: