Thứ Tư, 17 tháng 11, 2010

Thu nhập quốc gia

"Có người ví von rằng tài nguyên thiên nhiên của một quốc gia như của cải của ông cha trong một gia đình để lại cho con cháu, nhưng vì ông cha cất rất kỹ nên chúng ta phải mời người ngoài vào để lấy hộ số của cải đấy ra và phải chia cho người ta một phần của cải. Toàn bộ số của cải lấy được đó sau khi trừ đi một phần nhỏ chi trả cho việc mua các dụng cụ cắt khóa chẳng hạn, gia đình đó có thể đi khoe với hàng xóm, nhưng thực chất cái mà gia đình đó được hưởng chỉ là một phần trong số tài sản của mình."
Xem bài gốc tại đây

2 nhận xét:

namazu nói...

kết nuộn nà "nượn, nượn, nượn". he he.

ArchiVu nói...

"nượn tròn nượn khéo khéo" -bé Xuân Mai.

Hihi